Política de privadesa

La teva privadesa és important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s’explica quines dades personals recollim dels nostres usuaris i com les utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquest web.

Els majors de tretze anys podran registrar-se a www.saobescaran.com com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors. En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests. Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has d’utilitzar els formularis.

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

Ens hem esforçat a crear un espai segur i fiable i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:

 • Mai sol·licitem informació personal llevat que sigui realment necessària per oferir-te els serveis que ens requereixis. 
 • Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la vostra autorització expressa. 
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat que no sigui l’expressada en aquesta política de privacitat. Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal. 

Hotel Saó ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

 • Identitat del Responsable: Bescharan SL
 • Nom comercial: Bescharan SL 
 • Direcció: Carrer Canal,1 – Bescaran-Alt Urgell – Lleida 
 • Activitat: Turisme Rural 

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens enviïs a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’”Usuaris del web”.

Per al tractament de dades dels nostres usuaris implementem totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

Principis que aplicarem a la teva informació personal 

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics dels quals t’informarem prèviament amb absoluta transparència. 
 • Principi de minimització de dades: Només requerirem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals les requerim. Els mínims possibles. 
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent. 
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i confidencialitat. Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers. 

Com hem obtingut les dades?

Les dades personals que tractem a www.saobescaran.com procedeixen del formulari de contacte.

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir una confirmació sobre si www.saobescaran.com està tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat 
 • Sol·licitar-ne la rectificació o supressió 
 • Sol·licitar-ne la limitació del seu tractament 
 • Oposar-se al tractament 
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades 

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Hotel Saó deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que els concerneixen infringeix el Reglament.

Podràs exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a bescharansl@gmail.com, juntament amb una prova d’identitat, com una fotocòpia del D.N.I. o un equivalent, indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

Quan un usuari es connecta a aquesta web, per exemple, per enviar un correu al titular o realitzar alguna contractació, està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable www.saobescaran.com. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació. Quan facilita aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per www.saobescaran.com, només com es descriu en l’avís legal i la present política de privacitat.

A www.saobescaran.com hi ha un sistema de captura d’informació personal i tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la següent finalitat:

 • Formulari de contacte per reserves i dubtes: Sol·licitem el nom, el correu electrònic i el número de telèfon per respondre als requeriments dels usuaris de www.saobescaran.com. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre a la seva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que puguin tenir relatives a la informació inclosa al web, els serveis que s’ofereixen a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos al web, així com qualsevol altra consulta que puguin tenir. 

Existeixen altres finalitats per les quals tractem les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull. 
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web, que detallem en la política de cookies. 
 • Per gestionar les xarxes socials. www.loserradal.com té presència a les xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de Hotel Saó es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de www.saobescaran.com. www.saobescaran.com tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de www.saobescaran.com, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors de les xarxes socials per enviar publicitat de manera individual. 

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/6,Hotel Saó amb domicili a Bescaran –  Lleida , és responsable del tractament de les dades corresponents als usuaris del web.

www.saobescaran.com no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Quina és la base legal per al tractament de les teves dades? 

La base legal per al tractament de les dades de clients que adquireixen serveis mitjançant aquesta web és l’execució del contracte dels nostres serveis de reserva de l’allotjament Hotel Saó. L’oferta prospectiva de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte.

Durant quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran:

 • Mentre es mantingui la relació mercantil. 
 • Mentre l’interessat no en sol·liciti la seva supressió. 

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Moltes eines que fem servir per gestionar les teves dades són contractades per tercers. Per oferir serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, www.saobescaran.com comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat. Totes les utilitats ofertes per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels nostres serveis i han estat seleccionats atenent al compliment dels drets que preservem en aquest web.

Les següents empreses tindran accés a la informació personal necessària per realitzar les seves funcions com a encarregats de tractament, però no podran utilitzar-la per altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb la present Política de Privadesa i la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

 

Navegació

Quan un usuari navega per www.saobescaran.com es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els nostres serveis i espais web, i altres dades que no poden ser utilitzades per a identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives també s’hi troben aquelles relacionades amb els seus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els següents serveis d’anàlisi de tercers:

 • Google Analytics 

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el web, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del web i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

www.saobescaran.com es compromet en l’ús i tractament de les dades personals incloses dels usuaris respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat expressada, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració pèrdua, tractament o accés no autoritzat, conforme amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

www.saobescaran.com no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa d’Internet i, per tant, la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a www.saobescaran.com exonerant a Hotel Saó de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, a l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de consultes.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de Hotel SAÓ de la manera i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

www.saobescaran.com es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Correus comercials 

D’acord amb la LSSICE, www.saobescaran.com no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, www.saobescaran.com es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Aquesta Política de Privacitat ha estat actualitzada per darrera vegada el 01-04-2020.

 

 

HOTEL SAÓ © 2018